Jesteś tutaj: Strona główna» Rodzice» Rada rodziców

Rada rodziców

Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole. Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły. Rada rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Chcemy, by nasza szkoła była miejscem wyjątkowym, przyjaznym, atrakcyjnym i stymulującym rozwój uczniów. Aby nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności - nie tylko podczas lekcji, potrzebne jest zaangażowanie każdego rodzica. Dlatego bardzo prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW o zgłaszanie się do Rady
z pomysłami jak też z ofertą pomocy w organizacji różnych działań, które zaplanowaliśmy w tym roku szkolnym.

kontakt: rada.zss98@gmail.comPoszukujemy również sponsorów, którzy mogą przekazać szkole: materiały biurowe, książki, słodycze, oraz inne artykuły, mogące być nagrodami dla naszych dzieci.

Cele Rady Rodziców:

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.

Chcemy ten cel realizować poprzez: 

  1. Pobudzanie aktywności rodziców i uczniów do działania na rzecz szkoły.
  2. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły, możliwość wyrażania swoich opinii, zgłaszania własnych pomysłów.
  3. Finansowanie, współfinansowanie i wspieranie organizacyjne działań na rzecz naszych dzieci, podejmowanych z inicjatywy Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego.

Rada działa w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ustawa o systemie oświaty
  2. Regulamin Rady
  3. Statut szkoły
Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na konto:
Bank PKO BP Nr konta: 45 1020 1042 0000 8302 0009 7014
w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz klasę