Jesteś tutaj: Strona główna» Rodzice» Obiady

Obiady

Szczegółowa informacja o obiadach - jadłospis.Informacja dla rodziców w sprawie korzystania ucznia

  z obiadów w szkole

1.        Cena 1 obiadu dwu- daniowego w r.szk. 2018/19 – 9,00 zł

2.     Obiady będą wydawane od 5.09.2018r

3.   Szkoła podpisuje umowę z ajentem który prowadzi stołówkę w Zespole Szkół Nr 41
ul. Bartnicza 2

Stołówkę szkolną obsługuje ajent - Firma INTERGO Roman Siekierko  ul. Daleka 6/69

02-020 Warszawa

4.     Rodzice którzy wyrażą chęć korzystania dziecka z obiadów w szkole proszeni są o zgłoszenie
się w sekretariacie szkoły w celu wypełnienia deklaracji.

5.       Odpłatność za obiady będzie przyjmowana do 10-go każdego miesiąca


Miesiąc:   Wrzesień 18 dni x 9,00  = 162,00 zł

 Październik 23 dni x 9,00 = 207,00 zł        
 Listopad  21 dni x 9,00 = 189,00 zł 
 Grudzień 15 dni x 9,00 = 135,00 zł

 

6.        Nieobecność dziecka w szkole ( na obiedzie ) zgłaszamy telefonicznie w sekretariacie szkoły
do godz 9:00 ( Tel. 22 811 03 06)

7.        Za nieobecność zgłoszoną odpis następuje przy regulowaniu odpłatności w następnym
miesiącu

8.        Jeżeli nieobecność ucznia na obiedzie nie zostanie zgłoszona do sekretariatu przez rodzica
nie będzie możliwości dokonania odpisu.