Jesteś tutaj: Strona główna» Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

ZAPRASZAMY PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI, WCHOWAWCÓW RODZICÓW, OPIEKUNÓW UCZNIÓW DO KORZYSTANIA Z POMOCY SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO mieszczącego się w naszej placówce.

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. ( www.spk.waw.pl )

Zakres udzielanych konsultacji SPK ul. Bartnicza 2:
 Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  i umiarkowanym.
 Praca z dzieckiem z autyzmem.
 Określanie wczesnych symptomów rozwoju u  dzieci (1 msc - 6 r.ż.)
 Pomoc w opracowywaniu programów edukacyjno-terapeutycznych
Określanie przyczyn trudności edukacyjnych i zaburzeń występujących u dzieci.
Alterantywane i wspomagające metody komunikacji u uczniów z   niepełnosprawnością
   intelektualną i z autyzmem

Specjaliści SPK – TARGÓWEK, ul. Bartnicza 2
Anna Mitura – koordynator SPK, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta terapii pedagogicznej
Beata Sikorska - oligofrenopedagog, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, artterapia, specjalista gimnastyki korekcyjnej
Marita Witenas - pedagog specjalny, edukacja początkowa z terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapeuta SI

Specjaliści SPK to osoby z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

 
Kontakt:

Aby skorzystać z pomocy, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły
- telefonicznie  pod  nr (22)811 03 06
- e-mail: bartnicza@spk.waw.pl
- koordynator Punktu - p. Anną Miturą

POMOC UDZIELANA W PUNKCIE JEST BEZPŁATNA. NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA.

 Konsultacje odbywają  odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem punktu.