Jesteś tutaj: Strona główna» Oferta szkoły» Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują programy nauczania opracowane według  PODSTAWY PROGRAMOWEJ  KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (załącznik nr 2 do do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U. 2017, poz. 356)

Uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną realizują programy opracowane w oparciu o PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)

 W klasach gimnazjalnych obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych  typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012 r., poz. 997 z późń. zm.)

Każdy uczeń realizuje indywidualny program  edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dostosowany do jego możliwości psychofizycznych.


Realizowane przedmioty:

klasach I, II, IV, V, VII i VIII szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (załącznik nr 1, Dz. U. 2017 r., poz. 703)

W klasach III i VI szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz. U. 2012 r., poz. 204 z późń. zm.)

W klasach III gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz. U. 2012 r., poz. 204 z późń. zm.)

W klasach I-VIII szkoły podstawowej dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (załącznik nr 2, Dz. U. 2017 r., poz. 703)