Jesteś tutaj: Strona główna» Oferta szkoły» Terapie» Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Całość oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu to terapia pedagogiczna, która ma charakter zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Korekcja polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji, a kompensacja na wspomaganiu funkcji dobrze rozwijających się, aby mogły stać się wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić.

Nauczyciele terapeuci przeprowadzają wstępną diagnozę ucznia obejmującą jego wiedzę, umiejętności i postawy. W oparciu o wyniki diagnozy funkcjonalnej opracowu indywidualny program działań naprawczych, którego celem jest korygowanie i usprawnianie tych sfer rozwoju dziecka, których opóźnienie lub zaburzenie jest przyczyną trudności dziecka, likwidowanie objawów tych zaburzeń rozwojowych oraz rozwijanie mocnych stron dziecka dających mu poczucie sukcesu.


Oddziaływania terapeutyczne w pracy rewalidacyjnej to:

Zgodnie z podstawowymi zasadami terapii pedagogicznej środki i materiały do ćwiczeń terapeutycznych stanowią przeciwieństwo podręczników szkolnych, zeszytów i typowych przyborów. Warunki bazowe i lokalowe zapewniają klimat intymności, bezpieczeństwa, zaufania i spokoju. Nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w multimedialne programy edukacyjne wspomaga skuteczność terapii.

Diagnoza pedagogiczna jest powtarzana co pół roku i ma na celu monitorowanie postępów ucznia. Wyniki diagnozy weryfikacyjnej mogą potwierdzać skuteczność przyjętego kierunku terapii bądź wskazywać na konieczność modyfikacji programu, metod i technik terapeutycznych.

Kwalifikacją dzieci do grupy terapeutycznej zajmuje się nauczyciel terapeuta w porozumieniu z wychowawcą, specjalistami i zespołem uczącym. Praca korekcyjno-kompensacyjna prowadzona jest w małych grupach( 2-5 uczniów), by można było osiągnąć najkorzystniejsze efekty terapeutyczne. Stosowane aktywizujące formy i metody pracy (m.in. Metoda Dobrego Startu, metoda 18 struktur wyrazowych, metody relaksacyjne, koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej "Dziecięca matematyka") odpowiadają indywidualnym potrzebom uczestników zajęć.