Jesteś tutaj: Strona główna» Oferta szkoły» Terapie» Ruch Rozwijający

Ruch Rozwijający W. Sherborne

„Doświadczanie ruchu jest sprawą fundamentalną dla rozwoju wszystkich dzieci, szczególnie istotne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które często mają trudności zarówno w relacji ze swoim własnym ciałem, jak i z innymi osobami”.

Weronika Sherborne

 

Ruch Rozwijający to system ćwiczeń – relacji wywodzących się z tzw. baraszkowania, czyli wczesnodziecięcych zabaw rodziców z dziećmi. Metoda posługuje się ruchem jako narzędziem wspierania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Pozwala na wyzwolenie radosnej atmosfery, która sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi.

 

 

Oddziaływanie terapeutyczne w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka i obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń:

-   ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała (świadomość własnej osoby, ciała);

- ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa
w  otoczeniu (świadomość przestrzeni);

-  ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą (świadomość innych osób
i kontakt z nimi) - oparte na relacji „z”, „przeciwko”, „razem”;

-   ćwiczenia twórcze.

Ruch Rozwijający W. Sherborne jest metodą, dzięki której można pomóc dziecku w poznaniu siebie, własnych możliwości i nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

 Na podstawie literatury:

Bogdanowicz M, Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 2008.

Sherborne W., Ruch Rozwijający dla dzieci, 1990.

opracowała: Monika Solis