Jesteś tutaj: Strona główna» Oferta szkoły» Terapie» Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa

METODA TOMATISA (Stymulacja audio - psycho - lingwistyczna)

Jest to metoda usprawniania czynnego słuchania. U osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięk podawany jest drogą powietrzną oraz kostną.

Pierwsze sesje terapii obejmują tzw. pasywną fazę, w czasie której uczeń słucha muzyki Mozarta, walców, chorałów gregoriańskich, filtrowanych w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział ucznia, np. czytanie, śpiewnie, wokalizowanie.

"Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które słyszy ucho" / I prawo Tomatisa/ 

Dlaczego to takie ważne?

Nasz narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem i to, co słyszymy, wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka. Ale również na przyswajanie sobie umiejętności czytania i pisania, a nawet na postawę ciała, koordynację ruchów i stany emocjonalne. Wg Alfreda Tomatisa (twórcy tej metody) ucho ludzkie jest "dynamem" dostarczającym energii naszemu mózgowi (pobudza go, przygotowując go do innego rodzaju aktywności). Tomatis uważał, iż szczególnie korzystne dla naszego organizmu są dźwięki zawierające w swoimi widmie dużo składowych o wysokiej częstotliwości - ten warunek spełniają utwory Mozarta i chorały gregoriańskie.

"Modyfikacja sposobu słyszenia prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie" / II prawo Tomatisa / 

Słyszenia a słuchanie

Słyszenie jest procesem biernym i zależy od fizycznego stanu naszego narządu słuchu. Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. Jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji. Jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie człowieka. Osoby z zaburzonąuwagą słuchową wydają się czasem puszczać informacje "mimo uszu" - trzeba im kilkakrotnie powtarzać pytania lub polecenia.

Źródłem zaburzeń uwagi słuchowej mogą być:

Objawy mogące wskazywać na istnienie zaburzeń uwagi słuchowej to:

"Zastosowanie treningu słuchowego pozwalającego słyszeć brakujące częstotliwości  prowadzi do trwałej modyfikacji głosu" /III prawo Tomatisa/ 

Czy prawe ucho słucha inaczej niż lewe?

Każdy z nas preferuje posługiwanie się jedną z rąk. Tak samo jest z nogą, okiem i oczywiście uchem. Okazuje się, że prawe ucho słucha w nieco inny sposób niż lewe. Osoby prawouszne odbierają przede wszystkim treść wypowiedzi (a to jest korzystne podczas komunikacji). Osoby lewouszne w pierwszej chwili zupełnie nieświadomie zwracają uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi. Tomatis uważał, że ten "emocjonalny filtr" wpływa niekorzystnie na jakość komunikacji. Emocje, zwłaszcza te negatywne, nasilają zaburzenia głosu i mowy (np. jąkanie lub zaburzenia głosu w stresującej sytuacji). Dlatego jednym z założeń tej metody jest wzmacnianie prawego ucha.

Zastosowanie Metody Tomatisa:

w oparciu o materiały IFPS w Warszawie

opracowała Maria Walczak


Więcej informacji na stronach:

www.ifps.org.pl

www.tomatis-group.com