Jesteś tutaj: Strona główna» Oferta szkoły» Koła zainteresowań» Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

 SZKOLNE KOŁO CARITAS (SKC) IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Podstawowym celem SKC jest wychowanie do wolontariatu chrześcijańskiego i mobilizacja dzieci i młodzieży do działania na rzecz potrzebujących. Organizujemy pomoc dla będących w potrzebie kolegów i koleżanek na terenie naszej szkoły, poza nią (zbiórka makulatury na potrzeby misji), uczestniczymy w ogólnych działaniach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej .Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest Anna Brzezińska

Zadania SKC - płaszczyzna działania

-rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku (szkole, domu),

-organizowanie pomocy potrzebującym uczniom (trudna sytuacja materialna, wypadki losowe),

-stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, parafię.

Cele SKC - płaszczyzna formacji

-uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

-krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,

-podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

-troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,

- rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym.

Podsumowanie współpracy Szkolnego Koła Caritas z Domem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

19 września2016 uczniowie naszej szkołyuczestniczyli w terapii zajęciowej osób starszych w Domu Pielęgnacyjno-Opiekuńczym na ulicy Oliwskiej. Było to podsumowanie zeszłorocznych wspólnych spotkań członków Szkolnego Koła Caritas i podopiecznych Domu. Był słodki poczęstunek, wspólne wspomnienia z wakacji. Dzieci i młodzież przygotowali krótki program artystyczny, a na koniec czekała nas wszystkich ogromna niespodzianka. Firma Fossil Poland Sp. z o.o. ufundowała wszystkim uczniom,którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, plecaki z pełnym wyposażeniem i grami dydaktycznymi.
Akcja „ Makulatura na misje”

Szkolne Koło Caritas przyłączyło się do akcji w roku szkolnym 2016/2017. Akcja rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku w ramach „Misji miasta”. Jej celem jest zdobywanie środków na budowę studni w najbiedniejszych rejonach świata. Uczniowie naszej szkoły zbierają, segregują makulaturę i raz w miesiącu zanoszą do specjalnego kontenera przy kościele M. B. Różańcowej. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej akcji!

1 KG MAKULATURY TO 75 LITRÓW WODY DLA AFRYKI!

Wizyta u Sióstr Misjonarek Miłości

13 marca 2017 roku uczniowie z klasy 4a oraz ze Szkolnego Koła Caritas odwiedzili dom Sióstr Misjonarek Miłości- zgromadzenia zakonnego założonego przez Matkę Teresę z Kalkuty w 1950 roku. Naszym przewodnikiem po domu była siostra Maksymiliana .Mieliśmy okazję poznać różne formy pomocy, jakiej siostry udzielają osobom bezdomnym i chorym. Siostra Maksymiliana pokazała nam miejsce, gdzie są przygotowywane posiłki, gdzie bezdomni i biedni mogą się umyć, wyprać swoje ubrania i wysuszyć. Poznaliśmy też mały hotelik, gdzie mogą przenocować osoby bez dachu nad głową. W domu jest gabinet zabiegowy oraz apteczka dla chorych. Uczniowie poznali kilka sióstr z różnych stron świata: Kenii, Libanu, Węgier, Chorwacji. Uczyliśmy się pozdrowień w ich ojczystych językach, a siostra z Kenii zaśpiewała nam afrykańską piosenkę. Na zakończenie siostra pokazała nam relikwie świętej Matki Teresy oraz oryginalne rzeczy, z których korzystała ona w czasie pobytu w Indiach. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą w intencji osób chorych i potrzebujących .