Jesteś tutaj: Strona główna» Nasze osiągnięcia» Projekty

Projekty

I. ,,Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła''

 imageimageimage                

W  roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka przystąpiła do  projektu ,,Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła''. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizowania praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.
W projekcie uczestniczą studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej studiujący na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz nauczyciele pracujący w naszej szkole. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła została wyposażona w zestaw multimedialny - tablicę interaktywną, rzutnik i kamerę.
Projekt będzie realizowany w kolejnych latach do 31.10.2014 roku. 


II.Współpraca z zagranicą


eTwinning to ucząca się społeczność szkół w Europie

Projekt 2017/2018
Tytuł projektu:  Science with eTwinning
Uczestnicy:  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 z Oddziałami Gimnazjalnymi, Warszawa
Zagraniczne szkoły ogólnodostępne:
Aksaz Turgutreis Ortaokulu, Marmaris Turcja
I.E.S Francisco Ayala, Granada Hiszpania
Raseiniu r. Girkalnio pagrindinė mokykla, Rejon rosieński Litwa
Cele:  integracja międzyprzedmiotowa języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych zgodnie z tegorocznym priorytetem MEN dotyczącym podniesienia jakości edukacji przyrodniczej; rozwijanie  świadomości ekologicznej i prozdrowotnej
Oczekiwane rezultaty:  wykonanie zadań przy pomocy technologii informacyjno- komputerowej wspólnie z uczniami szkół partnerskich , dzielenie się na platformie edukacyjnej działaniami przeprowadzonymi z uczniami takimi jak eksperymenty, obchody Światowego Dnia Ziemi, wycieczki edukacyjne itp.
Administrator projektu:  Joanna Kuryłło
Współpraca:  Róża Bulwicka, Wioletta Napieralska, Anna Sołtys

 
Projekt 2016/2017
Tytuł projektu:  My favourite breakfast
Uczestnicy:  Gimnazjum nr 104, Warszawa
Szkoły ogólnodostępne z  Turcji,  Rumunii, Słowacji, Czech, Ukrainy oraz Polski.
Cele:  zapoznanie uczniów z tradycjami żywieniowymi w różnych kulturach, rozwijanie nawyku zdrowego odżywiania się na przykładzie śniadania
Oczekiwane rezultaty:  udostępnienie na platformie edukacyjnej zdjęć lub video zdrowego śniadania przygotowanego przez uczniów
Administrator projektu:  Joanna Kuryłło

 
Projekt 2014/2015 – 2015/2016
Tytuł projektu:  Me and my city
Uczestnicy:  Gimnazjum nr 104 i Szkoła Podstawowa nr 99, Warszawa
Szkoła ogólnodostępna - 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Ateny Grecja
Cele:  porozumiewanie się w języku angielskim za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnej  (prezentacje multimedialne, Skype) oraz pocztą tradycyjną; rozwijanie umiejętności autoprezentacji i wzmacnianie poczucia wartości uczniów
Oczekiwane rezultaty:  wykonanie prezentacji multimedialnych o sobie „About me”  i swoim mieście „About my city”, rozmowy uczniów przez Skype, wymiana kartek świątecznych własnoręcznie wykonanych; realizacja zadania w ramach „Varsavianistycznej Szkoły” przez uczniów naszej szkoły
Administrator projektu:  Joanna Kuryłło
Współpraca:  Małgorzata Wojtatowicz, Sylwia Szczerbińska


Projekt 2013/2014
Tytuł projektu:  Growing together in changing seasons
Uczestnicy:  Szkoła Podstawowa nr 99, Warszawa
Szkoły ogólnodostępne  z Turcji, Grecji, Rumunii oraz gimnazjum integracyjne z Polski: Kazım Karabekir Ilköğretim Okulu, Bursa, Turcja; 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Atheny, Grecja; Şcoala Gimnazială Mogoşani, Comuna Mogoşani,Judetul Dâmboviţa, Rumunia; Gimnazjum Integracyjne, Zespół Szkół Gimnazjalnych, Łobez, Polska
Cele:  rozwijanie zainteresowań językiem angielskim oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, integracja, kształtowanie tożsamości młodego Europejczyka
Oczekiwane rezultaty:  zapoznanie się z uczniami partnerskiej szkoły dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii komputerowej (platforma edukacyjna, Skype)
Realizacja wielu zadań związanych z porą zimową m.in.:  Organizacja w szkole kącika na temat zimy, Wymiana kartek świątecznych, Przyrodniczy eksperyment związany z zimą, Raporty pogodowe, Obserwacje przyrodnicze w porze zimowej
(Relacje z realizacji zadań projektu w zakładce Wydarzenia na stronie szkoły)
Administrator projektu:  Joanna Kuryłło
Współpraca:  Sylwester Maćkowski, Sylwia Szczerbińska, Małgorzata Wojtatowicz, Beata Wołowicz, Magdalena WoźniakProjekt 2012/2013
Tytuł projektu:European Day of Languages: Postcards From Around the World
Uczestnicy: Uczniowie klasy IV . Szkoła Podstawowa nr  99, Szkoła Podstawowa z Wielkiej Brytanii -Donington Cowley Endowed Primary School oraz szkoły podstawowe z innych krajów.
Cele: Zachęcenie naszych uczniów do komunikowanie się w języku angielskim z uczniami z innych krajów. Rozwijanie zainteresowań związanych z językiem angielskim i kulturą rówieśników z Wielkiej Brytanii.
Oczekiwane rezultaty: Zapoznanie z kulturą innych krajów, otrzymanie i wysłanie kartek z okazji Europejskiego Dnia Języków oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Administrator projektu: Sylwia Szczerbińska

 
Projekt 2011/2012
Tytuł projektu: Decorating the European Christmas Tree
Uczestnicy: Szkoła Podstawowa nr 99, Warszawa, Polska
Szkołą Podstawową z Grizano z Grecji i inne szkoły z UE
Cele: rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, wymiana życzeń i kartek świątecznych
Oczekiwane rezultaty:wymiana tradycji świątecznych, życzeń i kartek, wystawy kartek na choince szkolnej
Administrator projektu: Sylwia Szczerbińska
Współpraca: Magdalena Woźniak, Maria Walczak, Dorota Barszcz

 
Projekt 2011/2012
Tytuł projektu:It’s ok to be different: equality doesn’t mean the same
Uczestnicy: Gimnazjum nr 104, Warszawa, Polska
Szkoła ogólnodostępna Scoala cu clasele I - VIII Clondiru, Rumunia
Cele: podniesienie świadomości uczniów na temat różnorodności (kulturowej i związanej z niepełnosprawnością) oraz wspieranie poszanowania różnic; rozwijanie u uczniów rozumienia celowości uczenia się języka angielskiego jako narzędzia komunikacji łączącego ludzi różnych narodowości
Oczekiwane rezultaty: zapoznanie się z uczniami partnerskiej szkoły dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii komputerowej
Administrator projektu: Joanna Kuryłło

 
 Projekt 2010/2011
Tytuł projektu: Little Painters (Mali malarze)
Uczestnicy: Szkoła Podstawowa nr 99, Warszawa, Polska
Przedszkole nr 4, Moreni, Rumunia
Szkoła podstawowa, Gzira, Malta
Cele: rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyrażanie emocji przez ekspresję plastyczną
Oczekiwane rezultaty: wymiana doświadczeń artystycznych z dziećmi z innych krajów europejskich, wystawy prac na platformie edukacyjnej
Administrator projektu: Małgorzata Wilczyńska
Współpraca: Ewa Karkowska, Maria Walczak